Εγκαταστάσεις και Χώροι

Πιστεύουμε ότι ένα άνετο, καθαρό και χαλαρό περιβάλλον με σύγχρονο εξοπλισμό και υλικό για μελέτη παίζει σημαντικό ρόλο και είναι απαραίτητο για την ψυχολογία του μαθητή στο να αξιοποιήσει το δυναμικό του στο μέγιστο και να εξελιχθεί γρηγορότερα.

Τα κτήρια μας, ένας συνδυασμός του παραδοσιακού και του σύγχρονου, έχουν αυτές τις προδιαγραφές και προσφέρουν την άνεση, τους μεγάλους χώρους, και την τεχνολογία του 21ου αιώνα που συμπεριλαμβάνει διαδραστικους πίνακες (IWBs), video cameras, ψηφιακές μηχανές, οθόνες TV, υπολογιστές και free WiFi σε όλο το κτήριο.

IWBs Interactive White Boards

Η χρήση τεχνολογίας στην τάξη έχει αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν αλλά και τον τρόπο που εμείς διδάσκουμε και οι συγγραφείς γράφουν τα βιβλία τους.

Κάποια από τα πλεονεκτήματα που έχουμε παρατηρήσει στους μαθητές είναι ότι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο μάθημα μιλώντας Αγγλικά, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια αυτοσυγκέντρωσης και αναπτύσσoυν “αυθόρμητη περιέργεια” στα δρώμενα της τάξης, όλα πολύ θετικά όταν μαθαίνεις μία ξένη γλώσσα.

Χρησιμοποιούμε διαδραστικούς πίνακες επί πολλά χρόνια με αντίστοιχα βιβλία που υποστηρίζουν τέτοιο τρόπο μάθησης.

Τάξεις, Βοηθητικοί Χώροι και Free WiFi

xwroi1

The Test Room

Το Test Room, μία αίθουσα σημαντικά μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες, χρησιμοποιείται για μια ποικιλία δραστηριοτήτων. Οι καθηγητές μας συχνά την χρησιμοποιούν για πρακτικές εξετάσεις (mock tests), εργασίες και παρουσιάσεις νέων βιβλίων. Η αίθουσα χρησιμοποιείται επίσης για διάφορες εκδηλώσεις όταν αριθμός των συμμετεχόντων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Υποδοχή & Χώρος Αναμονής

Είναι, για εμάς δύο εξ ίσου σημαντικοί χώροι όσο και οι άλλοι. Στην μεν γραμματεία, στην υποδοχή, πάντα υπάρχει το κατάλληλο άτομο με συγκεκριμένα καθήκοντα που περιλαμβάνουν έλεγχο εισερχομένων και εξερχομένων στο κτήριο, βοήθεια μαθητών για ότι χρειαστούν, διάθεση υλικού που θα βοηθήσει στη μελέτη τους όπως CD, tests, φωτοτυπίες και, φυσικά, αμφίπλευρη επικοινωνία με τους γονείς όταν η μία πλευρά χρειαστεί την άλλη.

Ο άνετος χώρος αναμονής, για μαθητές και γονείς, είναι ασφαλής και ελεγχόμενος.

Χώροι εκδηλώσεων

Έχουμε μακρόχρονη συμφωνία συνεργασίας με το “Park Hotel Volos” και χρησιμοποιούμε τις αίθουσες “Ιάσων” και “Αργώ” για οποιαδήποτε εκδήλωση απαιτεί άνεση χώρου. Ομιλίες ενημέρωσης εξελίξεων, Ενημέρωση Γονέων και Χριστουγεννιάτικο πάρτι είναι οι κυριότερες από αυτές όπου συναντιόμαστε με γονείς και μαθητές με αντικείμενο την ενημέρωση, κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία, κάτι που για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Προαύλιο Αγ. Βασιλείου

 Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κτήριο του Βόλου και είναι σημείο πολλαπλών χρήσεων για τους μαθητές. Χώρος συνάντησης, αποβίβασης και επιβίβασης πριν και μετά το μάθημα από τους γονείς τους, παιχνιδιού, αναμονής, ποδοσφαίρου και, συχνά, φιλοσοφίας! Κάποιες φορές και Parking αυτοκινήτων. Το κυριότερο όμως είναι ότι είναι απόλυτα ασφαλές.