Μαθήματα/Τμήματα

Μαθήματα

Χρησιμοποιούμε μία ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας, βιβλίων, συμπληρωματικού υλικού και σύγχρονης τεχνολογίας για το σχεδιασμό προγραμμάτων που καλύπτουν διαφορετικά στυλ μάθησης, είναι σύμφωνα με τον μέσο όρο ηλικίας των standard τάξεων μας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες μεμονωμένων μαθητών, κυρίως ενηλίκων.

Τα μαθήματα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνιακή προσέγγιση, και ο μαθητής χρησιμοποιεί ποικίλες πηγές πληροφοριών για τις εργασίες του που τον προτρέψουν να μπορεί να μελετάει μόνος του, χωρίς βοήθεια από το σπίτι.

Διαγωνίσματα

Η πρόοδος των μαθητών παρακολουθείται με τακτικά διαγωνίσματα στην τάξη ώστε οι μαθητές και εμείς να έχουμε πλήρη εικόνα των επιδόσεών τους ανά πάσα στιγμή, οπότε και την ευκαιρία να βελτιωθούν με την δική μας βοήθεια όταν χρειάζεται, ώστε να μη δημιουργούνται κενά και να φτάσουν στους στόχους τους γρήγορα.

Τμήματα

Standard Τάξεις

Όλες οι τάξεις, από a+b Junior ως Proficiency

Αγγλικά Ενηλίκων για Εργασία

Αγγλικά Βελτίωσης Δεξιοτήτων Επικοινωνίας με έμφαση στον προφορικό λόγο

Αγγλικά για Συγκεκριμένες Εργασίες πχ Τουριστικά επαγγέλματα

“Πώς να εντυπωσιάσετε σε μία συνέντευξη στα Αγγλικά για εργασία ή μεταπτυχιακό”

Αγγλικά για Φοιτητές “Quick courses, Quick results”

Για το πτυχίο που σας ενδιαφέρει με μαθήματα πρωινά, απογευματινά ή μεικτά

Καλοκαιρινά Τμήματα με μικρότερο κόστος ως 20 Ιουλίου, κάθε χρόνο

Οργανώνουμε κάθε χρόνο σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα πτυχία.

Προετοιμασία Εξετάσεων

Προετοιμασία Εξετάσεων Cambridge
Lower, Advanced, Proficiency
Προετοιμασία Εξετάσεων Michigan
Lower, Advanced, Proficiency

Προετοιμασία Εξετάσεων IELTS

Προετοιμασία Εξετάσεων TOEIC

Προετοιμασία Εξετάσεων Αγγλικών σαν Ειδικό Μάθημα (Αγγλική Φιλολογία)

Προετοιμασία για ενδιαφερόμενους σε συγκεκριμένες εξετάσεις

ESB Lower, Advanced, Proficiency

LRN

City and Guilds
Lower, Advanced, Proficiency

Αγγλικοί Στίχοι Τραγουδιών (Lyrics Adaptation)

Προσαρμογή στίχων γνωστών τραγουδιών για διαφημιστικά spots, με τροποποίηση των στίχων στα Αγγλικά, για να προβάλλει το μήνυμα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει, μέσα από μία μουσική επιτυχία.

Eπίπεδα CEFR

Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Common European Framework of Reference – CEFR) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πόσο καλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια γλώσσα. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει σε τι επίπεδο αντιστοιχούν τα πιο γνωστά πτυχία πανεπιστημίων.