Μέριμνα Μαθητών

Μέριμνα

Θεωρούμε την ακαδημαϊκή ευημερία των μαθητών μας και την ασφάλειά τους πρώτη μας προτεραιότητα ανά πάσα στιγμή, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι γενικοί κανόνες ακολουθούνται, η διαδικασία διερεύνησης απουσιών τηρείται και η φροντίδα των μαθητών διατηρείται συνεχώς.

Αντιμετώπιση Μαθητών

Είναι πολιτική μας να διαφυλάσσουμε τους νεαρούς μαθητές μας που εγγράφονται από οποιοδήποτε φυσικό ή συναισθηματικό τραυματισμό. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που είναι δυνατόν, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μαθητές μαθαίνουν μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Είμαστε εναντίον της μεροληψίας οποιασδήποτε μορφήςαναγνωρίζοντας ότι η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, κουλτούρας, εθνικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, πιστεύω ή κοινωνικής τάξης είναι σημαντική και ότι έχουν το δικαίωμα της προστασίας από εμάς.

επιδιώκουμε ενεργά να:

  • έχουμε μόνιμα ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην χρήση της Αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας.
  • ενθαρρύνουμε τα νέα μέλη του προσωπικού να συμπλεύσουν με τους παλαιότερους στην αντιμετώπιση των μαθητών όπως περιγράφεται πιο πάνω.
  • διατηρήσουμε τα πρότυπα ασφαλείας και είμαστε πρόθυμοι να επανεξετάσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους, αν χρειαστεί, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους.

και θα:

  • αντιμετωπίσουμε όλους τους μαθητές μας με σεβασμό και θα επαινέσουμε τα επιτεύγματά τους.
  • επιλέξουμε προσεκτικά μόνο συνεργάτες με τους οποίους, σε ότι αφορά την εργασία τους, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος.
  • επαναφέρουμε άμεσα την τάξη σε περιστατικά παρεμπόδισης του μαθήματος οποιασδήποτε μορφής χωρίς υπάρξει “συνέχεια” μετά την επίλυσή τους.
  • ανταποκριθούμε γρήγορα και κατάλληλα αν υπάρξουν παρατηρήσεις ή ανησυχίες γονέων σχετικά με κάτι που αφορά το παιδί τους.