Η προσέγγιση μας

Η Υπόσχεσή μας

Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε το μέγιστο των γνώσεών μας και της εμπειρίας μας σε όλους τους μαθητές μας σε ένα φιλικό, ασφαλές και άνετο περιβάλλον, όπου έχουν το κίνητρο να επιτύχουν στόχους τους στο καλύτερο δυνατόν των ικανοτήτων τους χωρίς να αγχωθούν.

Προσπαθούμε να ανταποδώσουμε μια άριστη υπηρεσία που υποστηρίζεται από μια παράδοση ακεραιότητας, εντιμότητας και ειλικρίνειας προς όλους τους μαθητές μας και τους γονείς τους, τιμώντας το γεγονός ότι επέλεξαν εμάς.

Οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι μας

Στόχος μας είναι να εφοδιάσουμε τους μαθητές μας με μια πρακτική και ουσιαστική χρήση των Αγγλικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να εκφραστούν με αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους – ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση, γραμματική, λεξιλόγιο και προφορά.