Εκδηλώσεις

Σαν μέρος του προγράμματός μας, προσφέρουμε κάθε χρόνο στους μαθητές μας την ευκαιρία να κάνουν πρακτική στα αγγλικά τους σε ποικίλες κοινωνικές εκδηλώσεις, μέσα από τις οποίες σταδιακά ενσωματώνουν την Αγγλική στην ζωή τους και εκτός τάξης, ξεπερνώντας την αρχική αυτοσυγκράτηση.

Όταν βλέπουμε μαθητές μας να ψυχαγωγούνται μιλώντας αγγλικά, να μιλούν σε βίντεο στα αγγλικά και να τραγουδούν στα αγγλικά , και ας μην είναι μουσικοί και με τα όποια λάθη, ξέρουμε ότι έχουν ξεπεράσει τη συστολή τους να εκφραστούν στα αγγλικά και είναι στο δρόμο προς την επιτυχία.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ομάδα των μαθητών μας που τραγούδησαν το ραδιοφωνικό μας σποτάκι με αγγλικό στίχο.

Οι σχέσεις μας με γονείς είναι άριστες με έντονα χαρακτηριστικά αμοιβαίου σεβασμού, αλληλοβοήθειας, κατανόησης και συνεργασίας. Συζητήσεις μαζί τους, στην ετήσια συγκέντρωση ενημέρωσης, μας βοηθούν να μεγιστοποιήσουμε την βοήθειά μας προς τα παιδιά τους.