Διαφημιστικά φυλλάδια

Εκτός από το ακαδημαϊκό μέρος της δουλειά μας, πρωτότυπες ιδέες, φαντασία και χιούμορ ήταν πάντα κύρια χαρακτηριστικά σε ομαδικές εργασίες που κάναμε με μαθητές μας, στις οποίες συμμετείχαν οι ίδιοι. Η δημιουργικότητα τους απεικονίζεται στα περισσότερα διαφημιστικά μας φυλλάδια, όπου οι μαθητές μας, και εδώ όπως και στο γενικό πλαίσιο, “παίζουν” τον πρωτεύοντα ρόλο.

Το πρώτο μας Διαφημιστικό Φυλλάδιο